S Trap & P Trap

1395/7/27 06:10:58

تعداد بازدید : 431


هدف این لوله ها نگه داشتن آب برای جلوگیری از ورود گازهای فاضلابی از ویروس ها و باکتری ها به داخل محیط است


اگر به لوله های تخلیه فاضلاب در چینی بهداشتی ها و سینک ها نگاه بندازید در اغلب موارد متوجه می شوید که لوله هایی با اشکال هندسی به صورت P , S موجود میباشدکه هدف این لوله ها نگه داشتن آب برای جلوگیری از ورود گازهای فاضلابی از ویروس ها و باکتری ها به داخل محیط است.


100% Complete